Vom lansa săptămâna viitoare în dezbatere publică Taxele locale și Taxele speciale

Vom lansa săptămâna viitoare în dezbatere publică Taxele locale și Taxele speciale și tarifele practicate de Consiliul Județean Iași pentru anul 2021.
Am decis să propunem plenului CJ eliminarea a 12 taxe speciale practicate atât de către Direcția Arhitect Șef (unde se elimină 8 taxe speciale din 10), cât și de Biroul Relații cu Publicul, Arhivă și Secretariat (unde se elimină toate cele 4 taxe speciale) din cadrul CJ.
Restul taxelor locale, precum și celelalte taxe speciale și tarife practicate de către instituțiile subordonate Consiliului Județean, precizate prin cadrul legal aplicabil, am solicitat a fi menținute și anul următor la cuantumul practicat în 2020.
Consiliul Județean își propune să vină în sprijinul cetățenilor, să le faciliteze accesul la informații și documente, respectându-le astfel drepturile. Nu putem aplica o dublă taxare, punându-i pe oameni să plătească pentru servicii care sunt deja acoperite din impozitele pe care aceștia le plătesc.
Astfel, voi propune următoarea structură a taxelor speciale:
TAXE SPECIALE în domeniul construcțiilor (urbanism) consultanţă documentaţii tehnice, valorificare planuri topo şi hărţi, formulare tipizate, avize, acorduri, verificare documentaţii şi eliberare certificate de atestare conform HG nr. 834/1991 – practicate de Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași
1. Taxă de consultanţă a planurilor topografice pe un trapez cu suprafaţa de 0,25 – 0,35 mp – anulată
2. Taxă pentru valorificarea de planuri topografice – anulată
3. Taxă pentru valorificarea hărţilor turistice – anulată
4. Taxe formulare tipizate – anulate
5. Taxă pentru avizul structurii de specialitate – anulate
6. Taxă pentru Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi – 36,00 lei
7. Taxă aviz “Comisie pentru implementarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare – anulată
8. Taxă pentru verificare şi avizare documentaţii elaborate în baza H.G. 834/199 – anulată
9. Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului – anulată
10. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate 14,00 lei
TAXE SPECIALE pentru eliberarea de înscrisuri din arhiva Consiliului Județean Iași practicate de Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi
1. Taxa pentru eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte existenţa unui înscris în arhivă care priveşte persoana fizică sau juridică respectivă – anulată
2. Taxa pentru eliberarea unui certificat din care să rezulte conţinutul general al unui înscris existent în arhivă – anulate
3. Taxe pentru eliberarea unor copii de pe înscrisurile existente în arhivă şi certificarea exactităţii acestora – anulate
4. Taxe pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informaţii de interes public şi certificarea exactității acestora – anulate