Protejarea mediului înconjurător rămâne o prioritate pentru această administrație liberală

Am avut o întâlnire foarte constructivă cu membrii ADIS Iasi și autoritățile de mediu locale cu care am discutat despre eforturile noastre de a crește gradul de colectare selectivă a deșeurilor și, totodată, despre provocările de mediu pe care le întâmpinăm în activitatea noastră.
În 2023, cantitatea de deșeu menajer intrată în Stația de Tratare Mecano – Biologică Țuțora prin intermediul Societăților Salubris și Girexim a fost de 136.431 de tone, iar 26.926 de tone de deșeuri au fost colectate selectiv. Spre reciclare au fost trimise 10.891 de tone.
Programul pilot de colectare selectivă din poartă în poartă, început în în 2019 cu comuna Tomești, a fost extins în fiecare an, ajungând în 2023 la 80 de UAT-uri. Tot în 2023, ADIS a demarat un proiect pilot de colectare separată a deșeurilor textile împreună cu Municipiul Pașcani, prin intermediul unor containere metalice supraterane. În perioada aprilie – decembrie 2023, prin acest sistem s-au colectat 24,18 tone.
În noiembrie 2021, ADIS a început și un program pilot de colectare a ambalajelor din sticlă, din poartă în poartă, în 9 UAT-uri, acesta fiind extins în 2022 la 23 de UAT-uri, iar în 2023 la 33 de UAT-uri. Cantitatea de sticlă colectată în 2023 a fost de 1856 de tone.
Lucrăm împreună pentru un #IasiMaiVerde și curat!