Planul de dezvoltare a Transportului Metropolitan – o promisiune de care mă voi ține din prima zi a mandatului de președinte CJ

Mandatul pe care Maricel Popa îl va încheia este unul ratat și din punctul de vedere al serviciilor publice de transport public. Ieșenii care locuiesc în mediul rural pot depune mărturie pentru calitatea foarte slabă a acestui serviciu: mijloace de transport învechite și insufieciente, stații de înbarcare/debarcare lipsă sau de Ev Mediu, lipsă totală de informații digitalizate cu privire la orarele de transport și trasee, fără interconectivitate cu alte sisteme de transport și prețuri disproporționat de mari în comparație cu calitatea oferita.

Astea sunt faptele PSD. Acesta este „traiul mai bun” pe care PSD îl oferă în continuare.
Practic Consiliul Județean a fost un actor pasiv la această stare de fapt în condițiile în care legislația în domeniu face din consiliu județean titularul și responsabilul de program al serviciului public de transport de persoane pe trasee la nivel județean.
Suplimentar președintele CJ Maricel Popa a adoptat „politica struțului” pe tema transportului public la nivel metropolitan neexistând nici cea mai mică inițiativă în acest sens și văduvind cei peste 150.000 de ieșeni care trăiesc în zona metropolitană a Iașului de șansa unu transport public de calitate.
Timpul nu mai are răbdare și nu se mai poate aștepta după lipsa de viziune și acțiune actualului executiv de la Consiliul Județean.
În acest sens salut inițiativa primarului Mihai Chirica de a demara constituirea asociației de dezvoltare intercomunitara solicitând Consiliului Local să aprobe asocierea și punerea la dispoziție a spațiilor pentru sediul social.
L-am asigurat pe primarul municipiului Iași că la  Consiliul Județean, în calitatea sa de actor în domeniul administrării serviciilor de transport județean, mă voi implica activ, încă din prima zi a mandatului meu de președinte al acestui for, în următoarele direcții:
(1) Acțiuni active în vederea stimulării asocierii comunelor din Zona Metropolitană și înființarea unei Autorități Metropolitane de Transport;
(2) Actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate astfel încât acesta:
• Să permită asocierii dintre UAT-urile din Zona Metropolitană să dezvolte propriul Program de transport,
• Să asigure o intercorelare funcțională eficientă a celor două programe de transport, respectiv cel județean și cel metropolitan (local),
(3) Adaptarea Regulamentulului și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Iași, astfel încât să se obțină o creștere substanțială a calității serviciului prestat,
(4) Adoptarea unui program de investiții în infrastructura de transport care să contribuie la creșterea calității serviciului, astfel:
• Înfiinţarea / modernizarea staţiilor pentru călători de pe traseele județene,
• Dezvoltarea unor centre nodale de interconectare cu transportul metropolitan,
• Digitalizarea serviciului judeţean de transport prin dezvoltarea unui portal și a unei aplicații smart ale Autoritații Județene de Transport care să ofere informații instant specifice.
• Dezvoltarea unui serviciu de transport cu curse speciale la nivel metropolitan pentru transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ,
Pentru a asigura obținerea unei dezvoltări durabile a mobilități urbane avem nevoie de o viziune unitară și coerentă. Iar transportul public metropolitan este doar  o piesă din ansamblu.
Parteneriatul pe care îl am cu Mihai Chirica și primarii din Zona Metropolitană a Iașului este o garanție că faptele noastre se vor resimți repede în creșterea calității vieții ieșenilor.