IPS Teofan, și ministrul Alexe, în vizită la șantierul de la M-rea Frumoasa

Primarul Mihai Chirica, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teofan, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, au vizitat miercuri, 8 iulie, șantierul aflat în desfășurare în cadrul proiectului „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”.
Proiectul este finanțat prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a lucrărilor este de 21.001.296,30 lei, din care 20.529.907,49 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă. Proiectul a început pe 23 septembrie 2017 și este programat să se finalizeze pe 22 august 2021.
Semnarea contractului de finanţare europeană a avut loc pe 23 septembrie 2017, iar semnarea contractului de lucrări pe 8 mai 2020.
Rezultatele proiectului
• 3.296,42 mp suprafaţă (aria desfășurată) a obiectivelor de patrimoniu restaurate
• 2.412,56 mp spaţii verzi amenajate
• 1.325,33 mp suprafaţa trotuare, alei pietonale și scări exterioare în zona de circulaţie pietonală
• 766,71 mp suprafață alei carosabile inclusiv parcajele în incintă
• 5 locuri parcare în interiorul incintei
• 12 elemente de mobilier urban (8 stâlpi decorativi iluminat exterior, 4 coșuri deșeuri cu colectare selectivă)
55 echipamente achiziţionate pentru protecţia obiectivului de patrimoniu:
• 4 pachete echipamente de protecţie împotriva incendiilor (pichete PSI)
• 37 echipamente de protecţie în caz de incendiu (stingătoare)
• 4 sisteme detecţie și semnalizare incendiu
• 3 sisteme de detecţie și semnalizare efracţie
• 3 sisteme de supraveghere video
• 3 sisteme de sonorizare
• 1 grup electrogen
9 spaţii / echipamente amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi sau mobilitate redusă:
• 2 grupuri sanitare special adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, la Palatul de pe ziduri respectiv Palatul pentru femei
• 2 rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi, la Biserică, respectiv Palatul de pe ziduri
• 2 echipamente urcare coborâre scări persoane cu dizabilităţi
• 1 loc de parcare pentru persoane cu dizabilităţi la Palatul de pe ziduri respectiv Palatul pentru femei
• 1 sistem de informare pentru nevăzători (plăcuţe Braille)
• 1 loc de staţionare și participare la Sfânta Liturghie pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în interiorul Bisericii, în zona dintre Pronaos și Naos.
Mănăstirea a fost construită în anul 1587, fiind refăcută în 1726-1733, şi cuprinde cinci corpuri de clădiri: Biserica Sfinţii Voievozi (1836-1839), Palatul de pe ziduri (1726 – 1733), ruinele Palatului pentru femei (sec. al XVIII-lea), Turnul clopotniţă (1819-1833) şi zidul de incintă (1726 – 1733). Suprafaţa totală a mănăstirii este de 14.906 metri pătraţi.
Conform proiectului tehnic, în urma cutremurelor severe suportate, clădirile mănăstirii prezintă zone în ruină, demolări parţiale, fisuri, crăpături şi alte degradări. Biserica prezintă infilitraţii în zona de nord, afectând pictura interioară. Nici turnul clopotniţă nu se prezintă într-o stare bună, având deteriorate elementele de structură, decoraţia faţadei şi învelitoarea pe suprafeţe mari, iar zidul de incintă prezintă deteriorări ale materialelor structurii.