Degajarea cursul Cernei în secțiunea podului Coramnic

Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) prin Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Caraș-Severin a intervenit pentru a degaja cursul Cernei în secțiunea podului Coramnic (4 km amonte de municipiul Orșova) de plutitorii și gunoaiele adunate în barajul instalat de ABA Banat, tocmai în acest scop.

Ca urmare a creșterii debitelor, în urma precipitațiilor abundente căzute în ultimele zile, pe cursurile de apă Belareca,Cerna și afluenții acestora, au fost antrenate mai multe tipuri de deșeuri de pe maluri. În asemenea situații există riscul ca aceste deșeuri să blocheze scurgerea în anumite secțiuni critice (poduri și podețe), ceea ce poate duce la inundarea zonelor riverane.

Aceste deșeuri poluează apele râurilor și ale Dunării, în care se varsă în cele din urmă, și afectează puternic negativ ecosistemele acvatice. Pentru a preveni acest lucru, ABA Banat a instalat un baraj care să rețină deșeurile, în special PET-urile, amonte de podul Coramnic, pe râul Cerna. Astfel este evitată poluarea Golfului Cernei de la Orșova și a Dunării

Aruncarea de deșeuri pe maluri sau în albiile cursurilor de apă constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 25.000 și 30.000 lei pentru persoanele fizice.

Ieri,15 iunie, Inspecția Bazinală de Apă Banat a amendat cu 25.000 lei un cetățean din Orșova care a depozitat pământ și deșeuri provenite din construcții, în albie și în zona de protecție a râului Cerna, amonte, circa 500 metri, de zona podului Coramnic.

Cetățenii trebuie să înțeleagă că nu doar instituțiile publice au responsabilități față de mediu, față de apă, ci fiecare dintre noi avem, dacă vrem ape și albii curate, cu viituri tranzitate în siguranță.